Israddedig

5 Uchaf yn y du am foddhad myfyrwyr

Clearing Welsh

 • Rhestr cyrsiau A-Z
 • Diwrnodau agored ac ymweliadau
 • Ysgoloriaethau Israddedig

Ôl-raddedig

5 seren rhagoriaeth addysgu
 • Rhaglenni Ymchwil
 • Cyrsiau a addysgir
 • Ysgoloriaethau Ôl-raddedig
 • Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Rhyngwladol

Llun o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn graddio

 

Hanes a threftadaeth

Llun o Abaty Singleton, adeilad hynaf y Brifysgol

Adeiladu i'r Dyfodol

Argraff artist o Gampws y Bae newydd y Brifysgol
 • Rhaglen Ailddatblygu’r Campws
 • Cynaliadwyedd
 • Canolfan y Cyfryngau

Cefnogi llwyddiant

Llun o fyfyrwyr yn cerdded y tu allan i Abaty Singleton

 

Strategaeth ymchwil

Llun o Sefydliad Bywyd Môr Prifysgol Abertawe
 • Galluogi ymchwil
 • Addysgu a arweinir gan ymchwil

Rhagoriaeth

Llun o gyfarpar ymchwil
 • Canolfannau a Sefydliadau Ymchwil
 • Wythnos ymchwil rhyngddisgyblaethol

Asesiad ymchwil

Llun o waith maes rhewlifeg
 • REF 2014
 • RAE 2008
 • Effaith

 

Arbenigedd

Llun o Farina Abertawe gyda’r nos
 • Adran Ymchwil ac Arloesedd

Hyfforddiant

Llun o gydweithwyr yn trafod
 • Astudiaethau ôl-raddedig

Gwasanaethau

Llun o weithiwr busnes yn dathlu canlyniadau llwyddiannus
 • Gwasanaethau Cynadleddau
 • Arlwyo

Cymdeithas

Cymdeithas
 • Cadw mewn Cysylltiad
 • Newyddion a Digwyddiadau
 • Canghennau Rhyngwladol y Cyn-fyfyrwyr

Cefnogi Abertawe

Cefnogi Abertawe

Ein Cyn-fyfyrwyr

Ein Cyn-fyfyrwyr

Addysg

tbc
 • Astudio Trwy’r Gymraeg
 • Academi Hywel Teifi
 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Dysgu Cymraeg

Bywyd

tbc
 • Llety
 • Lleoliad
 • Cwrdd â’n Myfyrwyr
 • Cymdeithasu

Hyrwyddo

tbc
 • Polisiau i gefnogi’r Gymraeg
 • Gweithio mewn Dwy Iaith
 • Cymorth Cymraeg i Fyfyrwyr
 • Cymorth Cymraeg i Staff

Diwylliant

placeholder

Archifau

placeholder
 • Archifau Richard Burton
 • Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Cefndir

Delwedd o Neuadd Fawr yng Nghampws y Bae
 • Rhagoriaeth Dysgu yn Abertawe
 • Y Cyd-destun y DU
 • Beth sy'n digwydd nesaf?

STEP4Excellence

Llun o fyfyrwyr yn graddio gwenu am ffotograff
 • Rhagoriaeth Dysgu yn Abertawe
 • Y Cyd-destun y DU
 • Beth sy'n digwydd nesaf?

Go Beyond

Delwedd o darlithydd addysgu dosbarth o fyfyrwyr
 • Rhagoriaeth Dysgu yn Abertawe
 • Y Cyd-destun y DU
 • Beth sy'n digwydd nesaf?